• Lễ ra mắt

    Lễ ra mắt

  • Chay vi tre em

    Chay vi tre em

Quỹ trái tim vàng Việt Nam là quỹ xã hội hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nghèo, người khó khăn, con em nông dân hiếu học, các nạn nhân chiến tranh, thương binh, gia đình thương binh, liệt sỹ gặp khó khăn; xây dựng và thực hiện các dự án về xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới

Nhà Tài trợ

  • Kết nối với tôi

    Kết nối với tôi

Đối tác

Kat